poniedziałek, 20 października 2014

SPEAKING skill - test yourself

Poprzedni post zawierał listę słówek najważniejszych w rozmowie - sprawdź się tutaj :
http://electric-english.blogspot.co.uk/2014/10/speaking-skill.html


A teraz - zobaczcie odpowiedzi do wyrażeń z poprzedniego posta- czyli przetłumaczone słowa.
 Te słówka należy znać, żeby uznać że powinniście być w stanie pogadać po angielsku w przeciętnej sytuacji.

Jeśli było wiele słówek, których nie umiałeś - wydrukuj listę i się ich naucz dokładnie :
1. chciałbym - I would like

2. proszę - Here you are

3. za dwa dni - in two days

4. tak naprawdę - in fact/actually

​5. doradzić - advise

6. kilka, parę- a few/a coupe of/ several

7. obawiam się, że - I am afraid that

8. kilka dni temu - a few days ago

9. troszkę- a little

10. pozwolić - to let/ allow to

​11. też, również –too, also, as well as

12. zawsze- always

13. kolejny – next/ another

14. zazwyczaj- usually

15. już – already/yet w pytaniach

16. jeszcze nie - not yet

17. rocznica - anniversary

18. doceniać - appreciate

19. kłócić się- to argue

20. zgadzać się- to agree with sb/sth

21. ustalić , umówić - arrange

22.przybyć, przyjechać – arrive/ come

23. tak ... jak ... – as.......as/ as good as

24. spytać – ask about

25. poprosić- ask to do sth

26. zaraz jak – as soon as

27. zakładam ,że/ rozumiem,żę/ przypuszczam, że.. – I suppose/ I assume/I understand that

28. próbować – try to/attempt to

29. na tyle, na ile / dopóki spełnione są dane warunki, ...- as long as

30. kiepski, zły - bad

31. nie jestem w stanie, nie dam rady - I am not able to / I will not manage to..

32. nie mogę znieść - I can't stand + ing

33. stać się - to become/get

34. wierzę, uważam że - I believe that

35. lepiej - better

36. wybrać - choose

37. między nami – between us

38. kawałek - a bit of/ a piece of

39. nudny - boring

40. czy mogę pożyczyć .. ? - Can I borrow

41. mogę – I can

42. odwołać spotkanie – cancel/ call the meeting off

43. może będę mógł/ mogła - I might be able to ​

44. czy możesz to ponieść ? - Could you carry it, please ? ​

45. wezmę to ( w sklepie ) - I will take it ​

46. mam pecha- bad luck

47. na zdrowie - cheers

48. przez pomyłkę - by accident / by mistake​

49. nie celowo, nie specjalnie- not on purpose / unintentionally ​

50. wsoły, uśmiechnięty- cheerful ​

51. frytki - chips

52. zamknięte- closed

53. odejdź stąd - go away ​

54. porównać - compare with

55. łącznie z - including/ together with sth ​

56. przekonać - convince​

57. naprawić sytuację - fix it ​/ make amends - wynagrodzić coś komuś

58. gotować - cook

59. parę dni temu/ niedawno( stałe wyrażenie ) - the other day​

60. kiedyś , pewnego dnia- one day

61. zniżka - discount ​

62. przecena - sale / be (are,is) on sale

63. zależeć od- depend on

64. opisz- describe

65. inny - different

66. nie chcę przeszkadzać- I don't want to disturb you

67. podczas- while

68. obowiązek- duty

69. łatwy- easy

70. nawzajem /tobie też you too/ same to you ! / ​

71. albo... albo... - either ... or ..​

72. żaden z tych- none of these (jeśli są tylko dwie rzeczy)/ neither of these -jeśli więcej niż 2

73.baw się dobrze - have a good time / have fun ! ​

74. zdrowiej szybko ! - get better soon ! ​

75. do zobaczenia niedługo - see you soon ​

76. mam dość- I have had enough

77. nawet- even

78. w końcu / wreszcie ! - finally/ eventually ​

79. na przykład - for instance, for example

80. oprócz - apart from ​ , except for

81. wyjaśnij mi to - Can you explain it ? / clarify

82. spoko - cool ​

83. znjomy- friend / mate ​

84. to nie moja wina - It's not my fault

85. źle się czuję - I'm unwell ​

86. złapałem przeziębienie - I have caught a cold ​

87. zauważyć - notice​

88. dowiedzieć się- find out

89. zapomniałem/am o tym - I forgot about it

90. partner/ zerowe piętro - ground floor ​

91. z przodu budynku- in front of the building

92. pełny - full

93. co się stało ? - what's happened?

94. wynająć pokój - to rent a room

95. mam taką nadzieję - I hope so

96. ile to kosztuje ? How much does it cost?

97. nie wiem czy .. ? - I don't know if

98. natychmiast - immediately

99. możesz to sobie wyobrazić ? - Can you imagine that?

100. mimo to - despite that

101. zamiast tego - instead of

102. nie mam zamiaru tego robić - I'm not going to do it / this

103. zaprosić na imprezę - invite to a party

104. wycieczka- trip

105. przynajmniej - at least

106. ostatnio - recently

107. szukać - look for

108. to nie ma znaczenia - it doesn't matter

107. ślub - wedding

108. jadę na wesele - I am going to a wedding

109. co masz na myśli ? - What do you mean?

110. wspomnieć o - mention sth

111. więcej niż - more than

112. zdać test - to pass a test

113. właściwy , odpowiedni - proper

114. udowodnić - prove

115. dość (jakiś ) , w miarę( jakiś) - quite/ fairly

116. raczej - rather

117. paragon - bill/ receipt

118. jestem zaskoczony(a) - I am surprised

119. zostać - to become

120. zapamiętać , pamiętać - to remember

121. odpowiedzialny- to responsible

122. przeprowadzić się- move

123. wrócić- come back , go back , return

124. ryzykować robienie czegoś- risk doing sth

125. bezpieczny- safe

126. obserwować - observe

127. zbyt (jakiś )- too

128. zaproponować - suggest

129. reszta (np.rzeczy)- the rest of

130. podróżować- to travel

131. kłopoty - trouble

132. zdałem/am sobie sprawę, dotarło do mnie,ze ... - I realised

133. zwykły ,bez dodatków/bez niespodzianek, podstawowy, niewykombiowany - ordinary/

basic/standard / usual

134. cały- whole

135. toaleta męska ; toaleta damska- the gents'  / the ladies'

136. wciąż- still

137. żaden z - neither of

138. pojutrze- the day after tomorrow

139. tylko- only

140. nasz - ours

141. powodować- cause

142. obrazić kogoś,zmartwić - upset

143. wydawać się- seem to

144. nie jestem pewny- I am not sure

145. myślałem / myśłałam że... - I thought that

146. oskarżyć o - accuse of

147. odmawiać - to refuse

148. nie mogę przewidzieć .. – I can’t predict

149. mogę polecić - I can recommend

150. boli mnie głowa - I've got a headache


Don't give up !!  - nie poddawaj się!
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz