wtorek, 13 sierpnia 2013

UZALEŻNIONE... przyimki - dependent prepositions, Verbs and prepositions

Jeśli nie wiesz co to jest przyimek, przeczytaj ten post najpierw : /2013/08/prepositions-przyimki


Dependent prepositions – przyimki zależne (od słowa z którym występują). W tym poście zajmiemy się przyimkami zależnymi od CZASOWNIKÓW (w angielskich książkach pod hasłem 'VERBS AND PREPOSITIONS)


Nazwa ta ('dependent preposition') pochodzi od czasownika który jest sam w sobie już przykładem na zależny przyimek:
Depend on / dy ‘pend ‘on/ zależeć od , np w zdaniu  ‘ Our trip depends on the weather – nasza wycieczka zależy od pogody’
‘Zależny’ czyli zawsze jest taki z takim konkretnym czasownikiem .
Czasem są dwie opcje, nawet więcej, ale mają inne znaczenie, więc w konkretnym znaczeniu zawsze będzie konkretny przyimek.
The printable list is available here: https://docs.google.com/document/d/1e8rQkkPLN4hIaSIPczUJAurQHw_QDarTRJJ_KCFO-_s/edit


You must learn them by heart :
Trzeba się ich nauczyć na pamięć:

wait for /łeit foo/ czekać na

listen to /’ lysyn tu/ słuchać czegoś

look at something / luuk et/ patrzeć na

laugh at /laf et/ śmiać sięz kogoś
‘Don’t laugh at him!’–nie śmiej się z niego!

comment on something / ko mynt on/ skomentować coś (skomentować na temat, wyrażać opinię O czymś)
‘I don’t want to comment on the situation’ – nie chcę komentować (‘+dosłownie: na temat’ )tej sytuacji.

concentrate on /’kon sen treit on/ skoncentrować skupić się na
= focus on / ‘fou kys on/ skupić się na czymś
‘We must focus on the most important vocabulary’ –musimy się skupić na najważniejszych słówkach

think about / fynk e’baut/ myśleć o czymś/ na temat czegoś
‘I keep thinking about you – ciągle o tobie myślę

think of / fynk ef/ myśleć o możliwości zrobienia czegoś, opcji
‘Don’t even think of it! It’s not possible! ‘ – nawet o tym nie myśl! To nie jest możliwe!

agree on /e grii on/ zgodzić się na (propozycję)
‘I can agree on this suggestion’ – mogę się zgodzić na tą propozycję(=z tą propozycją)
agree with somebody – zgodzić się z kimś

insist on /yn ‘zyst on/ nalegać na
‘I insist on this solution, the other is not good’ –nalegam na to rozwiązanie, to drugie nie jest dobre ‘

provide somebody with something /pre’ vaid/–dostarczyć komuś coś
‘Can you provide me with some more information,please ?- czy może mi pani podać/dostarczyć trochę więcej informacji? ‘

apply for /e’play foo/ złożyć podanie na, aplikować na (stanowisko)
‘I am writing to apply for the position of a secretary’ – piszę aby złożyć podanie na stanowisko sekretarki’ (Matura pisemna- podanie o pracę)

complain about something (to someone) /kem’ plein/ narzekać na, skarżyć się na coś/ na temat czegoś/ o coś
‘I am writing to complain about the product from your shop’ –piszę, aby złożyć skargę na temat produktu z państwa sklepu’ (Matura pisemna- reklamacja)


suffer from / safe from/ cierpieć na
‘She suffers from insomnia’ – cierpi  na bezsenność

rely on / ri ‘lay on/ polegać na kimś/ na czyjejś solidności, uczciwości
‘I rely on this company’ –polegam na tej firmie

congratulate somebody on something /ken ‘gra czju leit / pogratulować komuś czegoś
‘I would like to congratulate you on passing the exam’- chciał(a)bym pogratulować ci zdania egzaminu

succeed in / sek’ siid yn/ odnieśc sukces w (czymś)
‘ I’m sure you will succeed in preparing to the Matura’ – jestem pewna, że odniesiesz sukces w przygotowaniu sie do Matury’


Jest jeszcze parę , są nawet dość ważne, ale uważam, że są oczywiste.
Na przykład, jeśli wiecie już z poprzedniego postu, że przyimek ‘for’ można tłumaczyć ‘za coś ‘, to będziecie też wiedzieć,że ‘podziękować za coś’, lub ‘przeprosić za coś’ to ‘thank you for that’ oraz  ‘I apologise for the mistake’.
Te słówka pojawią się jeszcze na blogu, ale już w przyszłych postach, w tekstach lub nagraniach.


AKTUALIZACJA  Maj 2016 : koniecznie przeczytaj nowy post, tym razem o przyimkach zawsze idących w parze z PRZYMIOTNIKAMI - link : przymiotniki z przyimkami

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz