sobota, 27 lipca 2013

AN ADVERTISEMENT-ogłoszenie

Articles in a text - przedimki w tekście.


Now, when you already know how to use the articles, let's use them in a short text.
Teraz, kiedy już wiesz jak używać przedimków, użyjmy ich w krótkim tekście.

An advertisement / ad'vee tyz ment/ - ogłoszenie

w języku potocznym skracane do 'an advert / ad veert/ , albo ' an ad' / en'aad/


Hello,

I have a laptop to sell. The laptop is from the USA, and it is perfect for students .
You can work on the battery for 2 hours!
If you have questions about the details, write me an e-mail on : xyzxyz@com.pl
or call me on : 7778889990.
Tell your friends about the ad!

XYZ


Tłumaczenie i omówienie przedimków - przeczytaj z uwagą :


Cześć!

Mam (jakiś, nieokreślony) laptop do sprzedania. Ten (ten który mam do sprzedania) laptop jest ze Stanów Zjednoczonych i jest idealny dla studentów.
Możesz pracować na  (tej, laptopowej, jak wynika z poprzedniego zdania) baterii przez dwie godziny!
Jeśli masz (brak przedimka,jest to liczba mnoga więc nie ma 'a', są to ogólnie pytania, a nie 'te' pytania, więc nie ma też 'the' ) pytania o (te,w domyśle z poprzedniego zdania, te dotyczące laptopa) detale/szczegóły, napisz mi maila pod : xyzxyz@com.pl *
albo zadzwoń do mnie pod : 7778889990.
Powiedz swoim znajomym o tym (tym konkretnym które jest napisane; może też być słowo 'this' -tym tutaj)  ogłoszeniu!

XYZ


dodatkowo:
-przed nazwamni państw i miast nie ma the, a the USA jest wyjątkiem , bo składa się z pojedynczych stanów i wtedy można sobie zapamiętać ,że chodzi o 'te' zjednoczone stany, inaczej Amerykę.
- 2 godziny - brak przedimka, jest to liczba mnoga więc nie ma 'a', nie chodzi o jakieś konkretnie te dwie godziny, więć nie można dać też 'the'
- questions - ta sama zasada co z godzinami
- przed adresem internetowym i nr tel dałam tylko 'pod' i od razu email i 'pod' od razu numer (=on - pod  ) ale tylko dlatego że użyłam skrótu myślowego, bo ogłoszenia mają być z natury krótkie.
 Gdyby rozbudować zdanie,to dajemy 'the' przed address i przed number :
 'if you have questions, write me an email on the e-mail address  : xyzxyz@com.pl bo to przecież konkretny adres podany zaraz w zdaniu,'
 tak samo :  'or call me on the number : 7778889990.'
 ( pod tym numerem który podaję ,dwukropek - konkretny numer podany zaraz chwile pozniej w zdaniu)

Ps **rada dla maturzystów - raczej unikajcie podawania nazw,marek np laptopa, nazwy gazety, adresu, ulicy, najbezpieczniej jest napisac XYZ w odpowiednim miejscu w zdaniu. Jesli to jest 'jakaś' gazeta, to the XYZ newspaper, spokojnie zastąpi nazwę The Daily Mail newspaper.

Może ktoś chce napisać przykładowe ogłoszenie używając słówek,które już są znane na blogu? Zapraszam do komentarza, poprawki dostaniesz w odpowiedzi! :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz